اهواز، کیانپارس، برج تشریفات طبقه 11 واحد 1

روزهای زوج از ساعت 3 الی 7 بعد از ظهر

06133915507
09308919019

روشهای اصلاح عیوب انکساری

روشهای اصلاح عیوب انکساری

عینک

استفاده از عینک، آسان ترین روش اصلاح عیوب انکساری است.

تعویض نمره عدسی آن به راحتی انجام می گیرد. و در ضمن باعث محافظت چشم ها در مقابل نور خورشید نیز می شود.

برای اصلاح پیرچشمی می توان از عینک های دوکانونی استفاده کرد که قسمت پایینی آن برای مطالعه مورداستفاده قرار می گیرد.

لنزهای تماسی

در حال حاضر لنزهای تماسی متعددی در دسترس می باشند. انتخاب نوع مناسب لنز بستگی به نوع عیب انکساری و روش زندگی و فعالیت های معمول فرد دارد.

انکساری و روش زندگی و فعالیت با تمرکز نور بر روی پرده شبکیه باعث تصحیح بینایی می شوند.

ورزش های چشمی، ویتامین و قرص ها

شواهد علمی کافی مبنی بر موثربودن این روش ها در بهبود نمره چشم وجود ندارد.

جراحی عیوب انکساری

اکثر روش های جراحی عیوب انکساری با اصلاح انحنای قرنیه ( پنجره شفاف جلوی چشم )، باعث بهبودبینایی می شوند.

در درمان نزدیک بینی ، با انجام جراحی، انحنای قرنیه کاهش یافته، قدرت انکساری قرنیه کم می شود. و این موضوع باعث تشکیل تصویر بر روی پرده شبکیه می شود.

در جراحی دوربینی نیز دقیقا عکس این موضوع اتفاق می افتد.

در آستیگماتیسم که انحنای قرنیه در یک جهت با جهات دیگر آن متفاوت است،جراحی باعث اصلاح انحنای قرنیه دریک محور آستیگماتیسم و یکسان شدن انحنا در همه محورها می شود.

پشتیبانی