روش های شایع جراحی عیوب انکساری لیزیک

روش های شایع جراحی عیوب انکساری لیزیک لیزیک LASIK   Laser Assited in Situ Keratomileusis فمتولیزیک FEMTOLASIK PRK لازک LASEK اپی لیزیک  EPILASIK لنز داخل چشمی PHAKIC IOL LASIK : Laser Assited in Situ Keratomileusis لیزیک تلفیقی از یک جراحی میکروسکوپی و لیزراکسایمر است. که جهت اصلاح نزدیک بینی، دوربینی، آستیگماتیسم بکار می رود. در لیزیک […]

روشهای اصلاح عیوب انکساری

روشهای اصلاح عیوب انکساری عینک استفاده از عینک، آسان ترین روش اصلاح عیوب انکساری است. تعویض نمره عدسی آن به راحتی انجام می گیرد. و در ضمن باعث محافظت چشم ها در مقابل نور خورشید نیز می شود. برای اصلاح پیرچشمی می توان از عینک های دوکانونی استفاده کرد که قسمت پایینی آن برای مطالعه […]

عیوب انکساری refractive errors

انواع عیوب انکساری برای آنکه بتوانید اشیاء را واضح ببینید، امواج نورانی و تصویر اجسام باید پس از عبور از قرنیه و عدسی روی شبکیه متمرکز شوند. تصاویری که روی شبکیه تشکیل می گردند توسط عصب بینایی به مغز ارسال شده و به این ترتیب دیده می شوند. عیوب انکساری زمانی رخ می دهند که […]