اهواز، کیانپارس، برج تشریفات طبقه 11 واحد 1

روزهای زوج از ساعت 3 الی 7 بعد از ظهر

06133915507
09308919019

مطب چشم پزشکی
دکترآذر بهزادنژاد
دکترآذربهزادنژاد
انجام اولین عمل لیزیک دراستان خوزستان
27سال
تجربه درچشم پزشکی
20سال
تجربه درعمل لیزیک چشم
مشاوره سلامت چشم
طرف قراردادبابیمه

درباره دکترآذربهزادنژاد

دکتربهزادنژاد،دانش آموخته‌ی رشته پزشکی ازدانشگاه جندی شاپوراهوازهستند. ایشان درسال 65دررشته پزشکی عمومی فارغ التحصیل ،پس ازگذراندن دوره طرح،دوره دستیاری راشروع کرده وبه دنبال آن ،دوره تخصص رادرهمان دانشگاه درسال 71به پایان رساندند. تخصص وعلاقه ویژه ایشان درانجام عمل های لیزیک ،فیکو،لنزهای مولتی فوکال ولنز رفرکتیو می باشد

گواهینامه های علمی دکتربهزادنژاد

دکتر بهزاد نژاد با توجه به گذراندن دوره های لیزر در دانشگاه ها و کشورهای مختلف از جمله پاریس، وین و بارسلون و عضویت درانجمن چشم پزشکان ایران، آمریکا و اروپا باتوجه به حس مسئولیت اجتماعی و حس انسان دوستی در برابر هم استانی های خود بعد از چندین بار انتقال بیماران به مرکز چشم نور تهران برای انجام عمل لیزیک و نبود امکانات دراستان خوزستان، درتاریخ 26بهمن 80 تنها مرکز لیزر دراستان خوزستان را راه اندازی و اولین عمل لیزر در استان را باموفقیت انجام دادند. ایشان با40 سال تجربه موفق ورضایت بیماران درچشم پزشکی و22سال سابقه عمل لیزیک افتخارانجام اولین رفرکتیولنز رادراستان خوزستان دارند

بکارگیری امکانات و تجهیزات پیشرفته همزمان باعلم بروز و تجارب فراوان دکتر بهزاد نژاد، آرامش و اطمینان بیماران از بهبود و مداوا را تضمین می کند.

گواهینامه ها وافتخارات

پشتیبانی