یوئیت

یوئیت UVEITIS چشم شما شبیه یک توپ است. که در آن بافتی سه لایه، حفره مرکزی را که حاوی مایعی ژله ای می باشد، احاطه کرده است. داخلی ترین لایه، شبکیه است. که نور دریافت و تصویر اشیاء را به مغز ارسال می کند. لایه میانی بین صلبیه (اسکلرا) و شبکیه قرارگرفته است. و (یووه […]

مگس پران

مگس پران

مگس پران زجاجیه مایع شفاف و ژله مانندی است. که داخل چشم را پر می کند. و در حالت عادی شفاف و فاقد سلول است. اما گاهی در این مایع ذرات و توده هایی تشکیل می شود که ممکن است ناشی از چسبندگی و ضخیم شدن رشته های زجاجیه ،جمع شدن سلول های التهابی در […]

کراس لینکینگ

کراس لینکینگ

کراس لینکینگ cross linking در قرنیه طبیعی بین رشته های کلاژن موجود در لایه استروما ، پیوندهای مولکولی به نام کراس لینک (Cross links) وجود دارد. وجود این پیوندها باعث استحکام قرنیه می گردد. تحقیقات نشان می دهد با افزایش سن انسان، بر تعداد این پیوندها افزوده می شود. و به همین دلیل بیماری قوزقرنیه […]